கொலுசு - மார்ச் - 2018

பூ போட்டுப் பார்க்கிறேன் 
மண் விழுந்தது
மூடநம்பிக்கையில்

கவிச்சூரியன் மின்னிதழ் ஜனவரி -2018

விரிசல் பட்ட நிலத்தில்
ஊா்ந்து வருகிறது
எறும்பு படை
மங்கள வாத்தியம் முழங்க 
உடன் கட்டை ஏறுகிறது 
முதல் காதல் 
மார்கழி பிள்ளையார் 
கையில் கிண்ணத்துடன்
சிறுவா் கூட்டம்
இராவணணின் கூட்டில்
பத்திரமாக இருந்தது
சீதையின் கற்பு
நடுகடல்
சுனாமி அலை
பாவம் என் மீன்குஞ்சுகள்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 50

நான் 
உனக்கு மனைவியாக விரும்புகிறேன்
நீ
உன் ஜாதிக்கான
மனைவியை தேடுகிறாய் !

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 49

நாவால் சுட்டுவிட்டு
முத்தத்தால் அணைத்தாலும்
மறையவில்லை
வடு

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 48

கரையைக் 
கடந்து விட்டேன்
பாதை மறந்தது
கடல் அலைகள்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 47

சுகப் பிரசவம்
அறுவை சிகிச்சை
செய்யப்பட்டது
அப்பாவின் இதயம்

திரும்பாது ...!

காதல் 
கசக்கி எறிந்த குப்பை மாதிரி 
சாம்பலானாலும்
பழை நிலைக்கு
திரும்பாது

கொலுசு - மார்ச் - 2018

பூ போட்டுப் பார்க்கிறேன்  மண் விழுந்தது மூடநம்பிக்கையில்