தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 41

என்
கொலுசொலியில் கேட்கிறது
உன் 
உயிரின் சங்கமம் 

கொலுசு - ஜனவரி - 2018

வேலிக்கு அப்பால் 
நெடிது வளர்ந்திருக்கும் 
கல்யாண முருங்கை 
பாவாடை விரித்தாற் போல் 
உதிர்ந்து கிடக்கும் 
பவளமல்லிப் பூக்கள் 

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 40

உன்
நகக்கண்ணில்
தெரிகிறது என் 
அகக் கண்ணின் குறும்பு !

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 39

நீ
சிறைவைத்த இடத்தில் தான்
கறைபடிந்திருக்கிறது
நம் முதல் காதல்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 38

நீ
நடிக்கும் போதெல்லாம்
நான்
துடிக்கின்றேன் காதலில்

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 37

நீ மன்னிப்பை
பரிசாகக் கொடுத்துவிட்டு
மெளனத்தை 
சுதந்திரமாக எடுத்துக் கொண்டாய்

எப்போதும் ..!

எப்போதும்
நன்றி சொல்வேன்
உன்னை
பத்திரமாக தரையிறக்கிய
மேகத்திற்கு

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 41

என் கொலுசொலியில் கேட்கிறது உன்  உயிரின் சங்கமம்